HF Clipper

Click on flag for English

SCHAKELING

Deze schakeling (fig») komt oorspronkelijk uit CQ-DL van 1974. Het is een eenvoudige vorm van een operationele versterker met discrete componenten en het was ontworpen als audio spraakbegrenzer. Destijds werd het ontwerp door mij met geschikte transistors toegepast als HF middenfrequent begrenzer in een paar inmiddels overjarige transceivers.

De versterking is 100 k? ÷ 2.2 k?= 45 en kan door het veranderen van de weerstanden eventueel gewijzigd worden. Als de wisselspanning over de 100 k? weerstand groter wordt dan de drempelspanning van de diodes, gaan zij geleiden. De weerstand wordt door gedeeltelijke kortsluiting kleiner en de versterking neemt daardoor af. Het resultaat is dat over de potmeter een wisselspanning staat die niet hoger is dan de drempelspanning van de diodes, ongeveer 1 Volt top-top.

Met de 3.3 k? potmeter kan een lagere spanning afgenomen worden. Is de drempelspanning van silicium diodes voor een ontwerp nog te hoog, plaats dan schottky diodes zoals BAT85.

De koppelcondensator aan de ingang moet een lekvrij type zijn om de instelling van de transistors niet te verstoren. 

De symmetrie van het begrenzen kan verbeterd worden door in plaats van 470 ? een waarde te kiezen in het bereik 220 – 860 ?. Bij mij werkte het goed zonder enige verandering.

HF CLIPPER

Zoals bekend is het begrenzen van een HF of MF signaal de meest effectieve vorm om het gemiddelde zendvermogen te verhogen. De clipper kan direct achter de balansmodulator (mixer) geplaatst worden in een MF deel en begrenst dan het DSB signaal. Het daaropvolgende SSB filter zorgt ervoor dat een breed spectrum met harmonischen beperkt wordt tot de doorlaat van het filter. Ook kan de clipper achter het filter staan en begrenst dan het SSB signaal, maar dan moet daarachter een extra SSB filter komen om het brede spectrum te begrenzen tot ongeveer 2.4 kHz.

Voor normale middenfrequenties tot 10.7 MHz kunnen bij voorbeeld de complementaire transistoren BC547 en BC557 ingezet worden.