QTH Etten-Leur.

INLEIDING

Op 8 november 2003 werd met deze homepagina begonnen zonder enige kennis van webpagina's of HTML. Na veel geklungel met voor mij allerlei ingewikkelde programma's om een internet pagina samen te stellen, ziet u een zo eenvoudig mogelijke ontwerp dat met Word gemaakt is. Schema's en tekeningen worden met sPlan van ABACOM samengesteld waarbij veel symbolen door mij hertekent zijn. Het accent van alle artikelen ligt op technische informatie over mijn experimenten, lopende projecten, modificaties en eerder gepubliceerde ontwerpen in tijdschriften voor radiozendamateurs. Teksten, schema's, foto's en artikelen worden aangepast of toegevoegd als er nieuwe ontwikkelingen of inzichten zijn. Het is ook mogelijk dat een artikel bijgewerkt werd door een reactie of vraag van een bezoeker. Helaas moet ik om eventuele aansprakelijkheid te voorkomen erbij vermelden dat alles wat u namaakt, u geheel op eigen risico doet. Ik ben niet als professional in de elektronica werkzaam geweest noch ben ik daarin opgeleid; het is uitsluitend een vrijetijdsbesteding.

Artikelen, tekeningen, schema's en foto's mogen elders gepubliceerd worden als u de bron erbij vermeldt. Een bericht naar mij met eventueel een kopie van de desbetreffende publicatie wordt op prijs gesteld.

REDEN

Veel heb ik geleerd van artikelen die door andere zendamateurs gepubliceerd werden in Electron en andere elektronica bladen. Als tegenprestatie probeer ik hetzelfde te doen voor anderen.

DOELGROEP

Tegenwoordig hebben volgens vele zendamateurs de onderwerpen in tijdschriften voor radiozendamateurs teveel een theoretisch karakter. Daarom zal hier zoveel mogelijk de praktische kant toegelicht worden. Beginnende of nog onervaren zendamateurs worden dan mogelijk ertoe aangezet om ook eens te experimenteren of zelf iets te maken. U hoeft zich niet te schamen, begin eenvoudig, leer daarvan en bedenk dat velen over zelfbouw praten, maar het verder daarbij laten. De meeste kennis wordt opgedaan door het zelf te doen. Tijdens het bouwen en experimenteren wordt inzicht verkregen, vooral als het niet meteen lukt of er iets kapot gaat. Men gaat fouten zoeken, meten, vragen, lezen en proberen. Als tenslotte het zelfbouwproject goed werkt of de koopdoos door u gerepareerd, gemodificeerd, verbouwd of afgeregeld is, dan zal de voldoening uw beloning zijn. Dat gevoel is niet te beschrijven want dat moet u ervaren. Er is daarna geen drempelvrees meer en een verlangen naar een volgende technische uitdaging is een feit.

BIOGRAFIE

Toen ik 10 jaar was werden de eerste schreden op het elektronica pad gezet met het bouwen van een kristalontvanger. Wie deed dat destijds niet? Niet veel later doneerde een radioknutselaar uit de buurt mij een paar oude "lampen" en andere onderdelen. Daarmee werden onder zijn supervisie rechtuit ontvangers gebouwd.

De volgende stap was de zelfstandige bouw van een superhetje met 1.4V batterijbuizen. Destijds in je pubertijd was het een sensatie als je met een draagbare MG ontvanger (formaat kleine koelbox) op het strand van Castricum en Scheveningen verscheen. De 90 V batterij was veel te snel leeg en een nieuw exemplaar was een behoorlijke aanslag op het zakgeld.

Verder werden veel projecten nagebouwd uit Radio Bulletin, Radio Elektronica en Jongensradio delen 1, 2 en 3.

Daadwerkelijke kennismaking met het zendamateurisme vond plaats in 1961. In dat jaar werd ik CW operator van PI1KMA. Één van de verantwoordelijke zendamateurs was wijlen Henk, PAØDB. CW lessen konden op vrijwillige basis gevolgd worden en samen met instructeur van Lieshout heeft hij mij de edele kunst van morse seinen en opnemen bijgebracht. Omdat leerling en gangbare lesmethode niet bij elkaar pasten werd hun geduld danig op de proef gesteld, hi! Gelukkig werd de drill losgelaten en met bijlessen in de schaarse vrije tijd werd de morsevaardigheid nog betrekkelijk snel aangeleerd.

Een paar jaar later deed ik met goed gevolg examen voor een A machtiging. Vroeg men toen meteen de roepletters aan, dan moest de zender een half jaar later ter keuring aangeboden worden. Zag men ervan af dan verstrekte de overheid een "bevoegdheid tot het bedienen van etc." Met dat document werd een paar keer als gastoperator bij clubstations of andere zendamateurs gewerkt.

Omdat ik destijds nog geen zender klaar had werd de call pas in maart 1969 telefonisch aangevraagd en gelijktijdig toegewezen. Toen kon dat nog en het was binnen een paar minuten geregeld! Gestart werd met een EL500 buis in een zelfgemaakte 30W CW zender gekoppeld aan een Semcoset Semiconda. Dit ontvanger bouwpakket kwam van Schaart (SK) die zijn commerciële activiteiten nog in zijn woonhuis deed. De eerste antenne, een 5 m legerspriet, was schuin gemonteerd tegen het 60 m lange metalen balkon. De flat lag op de zesde en hoogste verdieping en daarom was mijn signaal zo sterk dat ik tijdens een pile-up er meestal als eerste bij was.

VN MISSIES

 

UNIFIL-DUTCHBAT

Haris (1982/83)

 

 

PAØFRI/OD

 

UNPROFOR-UNMO

(1993)

Dubrovnic, Sarajevo,

Gorazde

9A/PAØFRI

 

 In 1982/1983 werd gewerkt als PAØFRI/OD tijdens een UNIFIL missie in Libanon. Begin 1993 verleende Croatië mij, bij UNPROFOR als UNMO (UN waarnemer) in het voormalige Yugoslavië, machtiging met de call 9A/PAØFRI. Daarmee werd in de omgeving van Dubrovnic gewerkt. Vermoedelijk was ik een van de eersten met een officiële geldige schriftelijke Croatische machtiging want locale amateurs hadden nog documenten met een YU prefix.

 In Sarajevo was amateur verkeer voor mij niet mogelijk maar elders in Bosnië in de "beschermde" (niet dus) moslimenclave Goràzde werden als gastoperator ook nog enkele verbindingen gemaakt in het plaatselijke clubstation. Een aparte ervaring omdat gevechtshandelingen gewoon door gingen en zoiets in Nederland niet toegestaan zou worden. Na veel overleg was alleen aan onze permanente groep van maar 5 UNMO's toestemming verleend om in- of uit de enclave te reizen.

Als dat nodig was werd dan met een bulldozer een doorgang in de aarden wal gemaakt die de toegangen tot de enclave blokkeerde. Vervolgens verwijderde men tijdelijk mijnen en na onze aankomst of vertrek (voor bevoorrading in Sarajewo, bemiddeling, bespreking of observatie buiten Goràzde), werden de obstakels ter bescherming weer hersteld. In het begin was onze taak: waarnemen, patrouilleren, rapporteren, bemiddelen, bezoeken, uitwisselen, bezorgen van post en regels voor het behandelen van krijgsgevangenen aan betrokkenen, accommodaties voor vluchtelingen inspecteren, regelen van voedseltransporten, voedseldroppings en transport van ernstig gewonden. Veel van deze taken moesten eigenlijk door andere internationale organisaties verricht worden maar wij waren toen nog de enige neutrale en onpartijdige aanwezigen (met beperkte vervoersmiddelen). Een periode later werd pas een Engels bataljon ter bescherming in de enclave gelegerd maar dat heb ik niet meer meegemaakt. Ook vertegenwoordigers van andere organisaties werden ongeveer tegelijkertijd in de enclave gestationeerd.

Verder ben ik ongeveer acht jaar VERON & VRZA QSL manager geweest voor amateurs in Etten-Leur en twee jaar voorzitter van de VERON afdeling Breda. De QSL kaarten werden door mij bij de leden van beide verenigingen nog thuis bezorgd.

De advertentiesite www.zendamateur.2dehands.nl werd door mij opgestart in samenwerking met 2dehands.nl als service voor collega radio zend en luisteramateurs. Het is een min of meer zelfstandige dochter van 2dehands.nl. U dient er rekening mee te houden dat

door mij andere regels gehanteerd worden dan de algemene voorwaarden van 2dehands.nl. De strikte toepassing ervan wordt ondersteund door een meerderheid van de zendamateurs en heeft bijgedragen aan het succes met gemiddeld 4000 advertenties. Dit beleid voorkomt dat er wanorde ontstaat met een veelheid aan advertenties waar wij zendamateurs niets aan hebben. Voor het beheren en bewaken krijg ik geen vergoeding. Helaas word ik regelmatig lastig gevallen met onbeschofte emails van lieden en helaas ook legale "zendamateurs" die zich niet in mijn beleid kunnen vinden. Bovendien kunnen zij zich niet voorstellen dat iemand het werk voor noppes doet in zijn toch al schaarse vrije tijd (zie eerder).

Door het experimenteren en af en toe publiceren kreeg ik onderdelen van andere amateurs en daarvoor wil ik hen hierbij nog eens bedanken. Hun spullen zijn respectievelijk kapot gegaan, werken nog, zijn ingebouwd of liggen klaar voor een volgend project. Ter geruststelling, ik heb ze nooit verkocht, maar een enkele keer weggegeven aan een andere experimenterende of zelfbouwende zendamateur.

ACTIVITEITEN PAØFRI

 

 

 

Jarenlang was de shack op zolder.

De huidige shack (ex kamer zoon) wordt af en toe opgeruimd, maar slibt spoedig weer dicht, een bekend fenomeen bij zelfbouwers en een grote ergernis voor het gezin!

 

Klik op eenoto voor voor een groter beeld.

 

Omdat meestal meerdere projecten op stapel staan, ontstaat er plaatsgebrek op de operatietafel: een rotzooi dus!

Een gedeelte werd opgeruimd mmmm…. verplaatst!

Mijn voornaamste bezigheden zijn experimenteren, bedenken, veranderen, proberen, "ontwerpen" en af en toe publiceren. Er zijn praktische onderwerpen van mijn hand verschenen ongeveer 20 artikelen in ELECTRON en verder ook in CQ-PA, Radio Communication, CQ Friese Wouden, QRP NIEUWSBRIEF en andere tijdschriften die publicaties hebben overgenomen.

Momenteel vindt publicatie grotendeels plaats via dit medium. Zelfbouw wordt ook veel gedaan, maar als alles naar wens werkt neemt de belangstelling af. Vaak wordt het bouwsel weer gedeeltelijk of volledig gedemonteerd om over onderdelen te beschikken voor een ander idee. Als het de bedoeling is om het apparaat te gebruiken, wordt het ook netjes afgebouwd, maar het afwerken van de frontplaat laat nog wel eens lang…. op zich wachten. Veel schakelingen en andere bedenksels die hier getoond worden zijn eigen ontwerpen. Praktische ervaring is vooral opgedaan met antennes, antenne tuners, baluns, HF versterkers, ontvangeringangen, mixers, AF & HF spraak processors en 2m transistor eindtrappen.

Voornamelijk wordt gewerkt op de HF banden met een gemodificeerde Ten Tec Corsair II, gemodificeerde Atlas-210x, Swan 100MX, R5 vertical en inverted 2 × 17 m dipool gevoed met openlijn via een S-Match symmetrische antennetuner.

Er zijn zelfbouw lineaire versterkers FRI-400 (4 × PL519 400W), FRI-750 (TB3/750, 750W), een gemodificeerde Ten Tec Centaur (3 × 572B, 800W),een opgeknapte en opgevoerde Heathkit SB-200 en een gedeeltelijk gemodificeerde Kenwood TL-922A. In ontwikkeling zijn een FRI-1500 (1500W) met een Russische tetrode GU-43B in een passief rooster schakeling en een ombouw van een Dentron GLA1000 met twee GI-7B's. Lineairs worden zelden daadwerkelijk ingezet op HF banden. Het bouwen is leuker en zij worden het meest gebruikt om tuners, dymmy-loads, low-pass filters, coaxkabels en openlijn te testen.

Inmiddels werden ook vele mede zend en luisteramateurs geholpen bij het oplossen van problemen met HF versterkers, antennes en antennetuners. Gemiddeld 1.5 keer per week stelt wel iemand uit binnen of buitenland een vraag per email. De beantwoording kan soms enige tijd duren omdat mijn bezigheden grotendeels in beslag genomen worden door het huishouden, onderhoud van huis en tuin en het verzorgen van mijn 80 % invalide echtgenote.

LINKS