DSB Speech Clipper voor KENWOOD TS-50S

Click on flag for English

BESCHRIJVING

Met deze middenfrequent dubbelzijband begrenzer verrijkt u een Kenwood TS50 met een effectieve speech processor. Als u het zwarte doosje openmaakt en een blik in het inwendige werpt, dan ziet u dat door de ver doorgevoerde SMD miniaturisatie er niet veel valt te modificeren. Maar u boft want met een condensator en twee diodes is het gestelde doel te bereiken.

 

Het gaat over de 10.695 MHz versterker met transistor Q42 (fig»), op de TX-RX UNIT (X57-4220-11). Deze versterker zit tussen de balansmodulator IC8 en het middenfrequent SSB filter. Tussen collector en aarde van Q42 worden twee diodes 1N4148 anti-parallel geschakeld. Een condensator in serie blokkeert de gelijkspanning. Dat is alles!

 

WERKING

 

Het DSB signaal van de modulator wordt eerst in Q42 versterkt en daarna door de diodes begrensd, dat is zeer effectief. Er ontstaan intermodulatie producten en het smalle SSB filter voorkomt het uitzenden van een breed spectrum. Er is iets meer HF vervorming dan een geclipt SSB signaal maar met een gematigde microfoon versterking is daar niets van te horen terwijl de gemiddelde zendvermogen behoorlijk toeneemt. Trouwens een begrenzer is hier geen overbodige luxe. Een TS50 heeft de neiging om op een verkeerde plaats te clippen als er te fors in de microfoon gesproken wordt. De extra diodes voorkomen dat en zorgen voor een begrenzing op een geschikter deel van de transceiver.

 

EFFECT

Als u deze clipper aanbrengt is de gemiddelde output hoger en wordt er meer van de eindtrap gevergd. Dat is geen probleem omdat een TS50 twee overgedimensioneerde 2SC2879 transistoren in de eindtrap heeft. Er zijn op internet dan ook diverse artikelen gepubliceerd om meer dan 100 W uit het doosje te halen.

Uit ervaring kan ik bevestigen dat de 100 W versterker zeer robuust is want in al mijn HF versterkers en tunerontwerpen op deze site werd een TS50 als stuurzender gebruikt. Daarbij kreeg de transceiver het regelmatig voor zijn kiezen omdat er langdurig geen of een verkeerde belasting werd aangeboden. In de ongeveer 15 jaar dat ik deze transceiver bezit overleefde hij zonder schade alle "mishandelingen". Daarom adviseer ik u met klem om het bij 100 W uitgangsvermogen te laten.

Een kennis van heeft regelmatig in de Middellandse zee gevaren en gebruikte op zijn schip een DEBEG 400 W scheepszender en een TS50S met deze clipper. Het klinkt onwaarschijnlijk maar het was toch zo: zijn TS50 kwam hier in Nederland sterker door dan zijn scheepszender. Zo'n HF begrenzer verhoogt het gemiddelde uitgangsvermogen met 6 dB en het lijkt dus of er met 400 W gezonden wordt. Inmiddels heeft hij zijn DEBEG zender verkocht!

MONTAGE

Volg bladzijde 55 van de gebruikershandleiding.

Verwijder het deksel.

Haal de luidspreker met bevestigingplaat eruit.

Verwijder de schroef van de MF print met SSB filter.

Haal deze print er voorzichtig uit.

Gebruik zijkant busje (A1) met schroefdraad op PCB als soldeerpunt voor massa.

Lokaliseer (TX-RX unit) het andere montagepunt bij "TH5" naast L28 op PCB.

Soldeer (kleine soldeerstift) 2 × 1N4148 en 1 × 10 nF tussen de gevonden punten.

Controleer de vrije ruimte tussen filterprint en de geplaatste onderdelen.

Plaats de filterprint terug en schroef vast.

Plaats de luidspreker terug en schroef vast.

Monteer het deksel.

Als u niet tegen meer werk opziet kunt u ook de (eventuele SMD) onderdelen aan de onderkant van de printplaat monteren zodat alles uit het zicht blijft. Daarvoor moet u wel nog meer chirurgisch werk verrichten.

AFREGELING

Een afregeling is eigenlijk niet nodig als menu B nr. 66 op "H" staat. Eventueel kan een al dan niet krachtige stem aangepast worden met de gele instelpotmeter VR7 op de printplaat. Daarmee is de processor in te stellen. Ga als volgt te werk als u geen scoop heeft:

Belast de set met een 50 Ω dummy load via een mechanische SWR/Power meter.

Sein zo snel mogelijk een serie punten.

Stel de gemiddelde wijzeruitslag vast (20–30 W bij 100 W output).

Schakel over op SSB en spreek op de gebruikelijke wijze in de microfoon.

Regel VR7 (geel) zodat de wijzer een iets lager gemiddeld niveau aangeeft.

Ten slotte wens ik u veel succes met uw zelfgemaakte speech processor.