YAESU FL-110 met 5 W input voor FT-817 en FLEX-1500

 click FL-110 Eng
 7-sep-2017 Schema opnieuw getekend.

 

YAESU FL-110

SCHEMA FL-110 OPNIEUW GETEKEND

In de loop der jaren zijn schema's van een FL-110 een zeldzaamheid geworden en wat er op het internet te vinden is, munt niet uit aan leesbaarheid. Daarom werden zij verzameld en na een paar avonden monnikenwerk met het achterhalen van waarde en nummering der componenten, kon er een goed leesbaar ontwerp getekend worden.


 Correcties en aanvullingen zijn niet uitgesloten.

BESCHRIJVING FL-110

 

 

De Yaesu FL-110 is een transistor lineaire HF versterker die in 1974 op de markt gebracht werd als aanvulling op een Yaesu FT-301S/SD7 transceiver. Het apparaat is geschikt voor de 160, 80, 40, 20, 15 en 10m banden. In de praktijk doet de lineair het ook op de WARC banden maar met wat minder uitgangsvermogen.

Met 10 W (15W max) uit de set levert de lineair 80–90 W bij 12–13.8 V en voor elke band wordt een low-pass filter (LPF) ingeschakeld. Er is ook een VOX voorziening aanwezig.

 

 

 

 

Aan de ingang van de versterker is een verzwakker («fig) aangebracht en door dat te wijzigen kan de lineair met minder stuurvermogen ongeveer dezelfde output leveren. Dat is interessant voor QRP liefhebbers met een 5 W setje zoals een FT-817.

In het schema vindt u de wijziging van het ingangscircuit voor 5 W input. De SWR tussen de set en versterker zal kleiner of gelijk zijn aan SWR ≤ 1.4.

 

ONGEMODIFICEERDE FL-110

Meting aan een originele FL-110 met 13.8 V en 5 W stuurvermogen gaf het volgende resultaat:

13.8 VDC

160 m

80 m

40 m

30 m

(20m LPF)

20 m

17 m

(15m LPF)

15 m

12m

(10 m LPF)

10 m

Output

60 W

70 W

80 W

105 W

105 W

60 W

80 W

60 W

55 W

Output met het originele ingangscircuit, 5 W sturing en 13.8 V voedingsspanning

U ziet dat er nog een behoorlijk uitgangsvermogen gehaald kan worden als de versterker ongewijzigd is. Er moet rekening gehouden worden met een veel lagere output als de voeding uit een 12 V accu betrokken wordt.

G4EGD's ADVIES

Ik heb de modificatie van Frits, PA0FRI aangebracht en inderdaad om de FL-110 tot 100 W uit te sturen is nu ongeveer 5 W nodig.

Een waarschuwing is op zijn plaats als deze versterker met een FT-817 gebruikt wordt. Met de VOX voorziening ingeschakeld was de eindtrap van de FT-817 na ongeveer 5 minuten opgeblazen!

Ik veronderstel dat de aanspreektijd van het zend en ontvang relais zo traag is dat een FT-817 onbelast werkt en stuk gaat door het ontbreken van een effectieve SWR bescherming.

Dat komt niet door PA0FRI's modificatie, ik adviseer u om het relais direct aan te spreken via de desbetreffende aansluiting op de FT-817.

73 Steve G4EDG.

RELAIS VERSNELLER

Een schakeling (fig») die niet bij iedereen bekend is of waar men wellicht overheen gelezen heeft, is het versnellen van een relais door een momentele verdubbeling van de voedingsspanning. Daardoor wordt de aanspreektijd aanmerkelijk bekort. Veel relais kunnen kortstondig die hogere spanning aan. De schakeling kan ook gebruikt worden om een 24 V relais te gebruiken met een 12 V voeding, omdat bij veel relais de houdspanning behoorlijk lager is dan aanspreekspanning.

 

In eerste instantie zal het schema vragen oproepen, daarom is de werking na het indrukken van de druktoets of PTT schakelaar in drie opeenvolgende tekeningen weergegeven.  In de ruststand wordt de elco geladen. Men ziet dan dat door ontlading van de elco over de transistor, het relais kortstondig met ongeveer de dubbele voedingsspanning aangesproken wordt.

 

 


 

Het systeem kan in een FL-110 toegepast worden waardoor het zend/ontvang relais iets sneller schakelt.
Als de LPF print omhoog geklapt wordt, ziet me op de onderste print een rood-witte draad van een opstaande pin naar het relais. De draad wordt los gemaakt en aan de relaisversneller gesoldeerd. De pin wordt volgens het schema  (fig») verbonden 
met het knooppunt van elco en diode; verder wordt de schakeling aan massa gelegd. 
Resumerend, de relaisversneller is verbonden met:
1. de los gemaakte rood-witte draad naar het relais
2. de opstaande pin
3. massa

 


Hier ziet men hoe K1 als centraal punt gebruikt wordt om de modificatie aan te brengen.

VERVOLG

De eerder uitgevoerde modificatie van de toen aan mij voor modificatie aangeboden versterker geldt voor die versie van FL-110. Inmiddels is gebleken dat zowel het schema als de interne componenten  fabrieksmatige veranderingen hebben ondergaan. Een voorbeeld daarvan is in onderstane tekening afgebeeld, maar het is niet uitgesloten dat er nog meer wijzigingen in omloop zijn.

MODIFICATIE VOOR FLEX-1500

Mijn FL-110 heb ik tientallen jaren geleden als reserve 2dehands aangeschaft, eenmalig op de goede werking getest en daarna niet meer ingezet. Dat veranderde toen een FLEX-1500 in mijn bezit kwam. Omdat deze SDR transceiver maar ongeveer 5 W zendvermogen levert,  leek de PA geschikt om er achter te zetten.
Het oorspronkelijke schema daarvan kan ik jammer genoeg niet meer opdiepen, zodat internet geraadpleegd moest worden. De gevonden schema's blinken niet uit in scherpte, maar het systeem aan de ingang kon nog net uitgetekend worden. Het blijkt dat de desbetreffende schakeling in mijn ongewijzigde FL-110 afwijkt van gedownloade Instruction Manual FL-110.

 

 

 

Na een tijd experimeteren, werd een geschikte verandering gevonden door de originele 33 Ohm weerstand te vervangen door een 6,8 Ohm inductievrij type.  De verkregen ouput met sturing uit een FLEX-1500 staat in de tabel. Voor de WARC segmenten zijn LPF's gebruikt van de opvolgende hogere banden. Het merkwaardige is dat de meeste output op de 12 en 10 m banden verkregen werd met het laaggoorlaatfilter (LPF) van de 15 m band.