Atlas -210x 17m Modificatie

Mijn Atlassen zijn zonder noise blanker (NB).

INLEIDING

Omdat de 17 m band vaker en bijna dagelijks open is en de 10 m door mij zelden gebruikt wordt, werd onderzocht of het veranderen naar het 17 m bereik mogelijk en uitvoerbaar was.

Als men het VFO schema voor 40 m nader bekijkt, blijkt dat het bereik ook voor 17 m geschikt is. Immers 12.520 – 13.020 (VFO 40 m) + 5.250 (IF) = 17.770 – 18.270 MHz zodat het aan ons toegewezen segment 18.068 – 18.168 MHz ruim aanwezig is. Na een desbetreffende test en afregeling bleek het wijzigen gemakkelijk uitvoerbaar te zijn.

OMBOUWEN 28 MHz » 18 MHz

In het VFO compartiment wordt van schakeldek A het contact van 28 MHz naar L403 verbroken en doorverbonden met contact 7 MHz. Bij schakeldek B aan contact 28 MHz zijn (in mijn set) 2 × 4.7 pF (C414) in serie geschakeld. Sluit een van de twee kort zodat alleen 4.7 pF parallel staat aan C415. Met deze modificatie kan met de 10 m VFO trimmer C415 zodanig getrimd worden dat 18.000 MHz overeenkomt met nul aan het begin van de schaal. Met de bandschakelaar in de stand 28.4 wordt het VFO bereik 12.750 - 13.250 MHz en de transceiver kan dan werken van 18.000 – 18.500 MHz, op de schaal 0 tot 500.

Met de signaalgenerator als zender kon nu de 17 m band gehoord worden ondanks dat er ontvangen werd met 10 m kring op PC800 (receiver input circuit). Bij zenden werd via een verzwakker de antenne uitgang op een ontvanger aangesloten en hoewel de PC900 (transmitter input circuit) en PC1000/1020 (low pass filter) ook niet op 17 m afgestemd waren, was die band ook waar te nemen. Dat waren hoopvolle redenen om verder te gaan.

Receiver input tuning

Vervang eventueel door ± 100 pF parallel aan elke spoel.

Het aangepaste ontvanger ingangscircuit.

Definitieve montage

Toen de ontvanger ingangskringen van 10, 15 en 20 m op de grootte van de spoelen en parallel capaciteiten met elkaar vergeleken werden, verwachtte ik dat met 47 pF parallel aan C814 en C815 de 10 m de ingangskringen aardig in de buurt van 18 MHz getrokken kon worden. Er waren hier alleen 2 × 56 pf voorradig. Dat bleek, na een tijdelijke montage en het draaien aan de kernen, tot dezelfde S meter aanwijzig te leiden als de andere banden (S9 = 50 µV). Met alleen C814 = 100 pF en C815 = 100 pF zal het ook wel in orde zijn. Let op de drie aanwezige soldeerpunten waar u zonder het verwijderen van de print, toch het een en ander kan uitproberen.

Om veel werk te omzeilen heb ik bij de definitieve montage het printje op zijn plaats gelaten en de aanwezige soldeerpunten gebruikt om alles te monteren. Één poot van C815 werd als aardpunt gebruikt. Beide ferriet kernen werden bij ± 18.110 MHz afgeregeld op maximale S meter uitslag.

Vervang 16 door 24 windingen, tap op 4 windingen.

Ook het input filter van de zender werd onderzocht en er zaten 24 windingen op de 15 m en 20 m ringkernen. De 10 m spoelen hadden maar 16 windingen. Daarom werden voor 17 m beide ringkernen van de 10 m band over gewikkeld met 24 windingen met een tap op 4 windingen. Na inbouwen en afregelen op ± 18.110 MHz van beide kringen, kon al 100 W uitgangsvermogen geproduceerd worden via het 10 m low pass filter achter de transistor eindtrap. Snel werden een paar verbindingen gemaakt en beide stations, een Fransman en een Maltees, gaven goede rapporten.

Low pass filter achter de PA

Het low pass filter voor 15 m wordt voor 17 m gebruikt, 10 m is ontkoppeld

Het (LPF) van de transistor eindversterker zit verborgen achter het kastje met het koelblok. Als dat verwijderd wordt kan men bij schakeldek E van de bandschakelaar. Voor de 17 m band zou men het low pass filter (LPF) van 10 m kunnen aanpassen. Dat is nogal een klus en het kan ook anders. Wij gebruiken gewoon het LPF van 15 m ook voor 17 m. Van het schakeldek E worden de draden naar het 10 m filter los gemaakt. Daarna soldeert men draadeinden van de 10 m contacten (fig») naar de 15 m contacten.

Ten slotte werden alle veranderingen definitief en netjes aangebracht en nu werkt mijn ATLAS-210x goed op 17 m. Het uitgangsvermogen is een ruime 100 W.

Er wordt nog overwogen om een 7 MHz sperkring ergens in het ontvangerdeel aan te brengen.

Zie ook de andere Atlas-210x/215x artikelen:

Algemene informatie

VFO stabilisator

AGC modificatie

Post mixer buffer versterker

Speech processor