ATLAS 350-XL RESTORATIE

For Enlish version click on flag

 

Dit artikel is in bewerking.

INLEIDING


 

Voor een vriendenprijs kwam een ATLAS 350-XL uit 20 juli 1977 in mijn bezit. Van dit type transceiver werden in 1977 waarschijnlijk maar 1000 exemplaren voor $999 verkocht. Voor die prijs had men destijds in de USA een goede middenklasse auto. In tegenstelling tot de hybride Japanse amateur transceivers met buizen in de eindtrap, was deze set uitgerust met twee transistor versterkers die met combiners samen gekoppeld waren en in totaal ongeveer 180 W zendvermogen produceerden.
Het apparaat werd aanvankelijk in een vliegtuig als communicatiemiddel ingezet en zit nog steeds vol met kristallen voor gebruik buiten de amateurbanden.
Hoeveel vorige eigenaars er geweest zijn, is onbekend, maar diverse reparaties of wijzigingen werden gedaan zonder bijbehorende documentatie. In de eindversterker PC-550 POWER AMPLIFIER monteerde men 4 × SRF3795 die gelukkig nog intact zijn.
In de PC-540 PRE-DRIVER SWR PROTECT was kennelijk iets ook niet goed gegaan, want de ringkern 4 : 1 trafo was vervangen door een type met twee ferriet pijpjes en met andere componenten als een soort hooibergschakeling boven de print gemonteerd. Op andere printen waren ook veranderingen aangebracht. Er is ook nog een Huff and Puff stabilisator voor de VFO ingebouwd en de drukknop daarvoor is te zien boven rechts naast de digitale schaal. Verder ontbraken heel veel Amerikaanse Parker schroefjes.

 

 

LUIDSPREKER & PARKERS

 

 

 

De conus van de speaker was kennelijk wat vaker tijdens werkzaamheden beschadigd en daarna met lak of lijm gerepareerd. De eerste renovatie was dan ook een nieuw exemplaar vinden. Helaas waren alleen ronde exemplaren te koop zodat van kopervrije epoxy print een rechthoekig raam vervaardigd werd om de speaker er op te lijmen.

In plaats van de verdwenen parkertjes worden zij door het tappen van 3 mm schroefdraad, vervangen door 3 mm schroefjes.

 

 

 

PRE-DRIVER PC-540, DRIVER PC-530

Bij de pre-driver heb ik het originele ontwerp hersteld, maar voor Q502 een 2N5109 gemonteerd en een nieuwe ringkern L501 4 : 1 trafo geplaatst. Verder over trimmer C509 een extra 1000 pF condensator gesoldeerd en de trimmer op maximum waarde gezet. De instelling van de trimmer was te sterk afhankelijk van de frequentie en een vaste totaal capaciteit was beter.

Het is ook mogelijk dat de emitter van Q503 met twee parallel geschakelde 1.1 Ohm weerstanden aan massa verbonden is.

Bij testen bleek dat zonder sturing in de SSB mode er een behoorlijke stroom liep. Het heeft even geduurd om de oorzaak te vinden, maar het kwam door het oscilleren van de driver in combinatie met Q503 (2N3866) van de pre-driver. Deze transistor was kennelijk al een keer vervangen en ook als experiment werd er een 2N5109 in de plaats gemonteerd. Nu oscilleerde de driver alleen nog op een paar banden. Dat werd verholpen door tegenkoppeling van collector naar basis van de driver transitor Q532. Met een 560 Ohm weerstand en 100 nF condensator bleef de driver stabiel.

POWER AMPLIFIER  PC-550

  

 

In de eindversterker PC-550 was weerstand R558, 220 Ohm/3 W zwart geblakerd en nog maar 188 Ohm. Deze is nu vervangen door twee inductievrije weerstanden van 100 Ohm/30 W in serie. De weerstanden zijn niet op een koelvalk gemonteerd, maar de vereiste 3 W dissipatie is door hun vorm met koelvin goed benaderd.

 

 

 

 

  

 

Omdat hier inmiddels veel ervaring opgedaan is met HF transistor eindversterkers, leek het een goed idee om het advies op interrnet op te volgen om de 330 pF condensators (C556, C557, C562, C563) over de collectors te verwijderen en te vervangen door één 1000 pF condensator parallel over T554 en T557. Dat was een mooie gelegenheid om ook de voeding via beide trafo's te veranderen en het met aparte bifilaire spoelen te doen zoals te zien is in het schema hierboven.
Verder werden de diodes D551 en D552 elk op een van de paren SRF3795 aangebracht zodat zij zoveel mogellijk de temperatuur van de transistors volgen.
Door de vermelde maatregelen is het vermogen behoorlijk toegenomen. Alleen op 10 en 15 m bleef het aan de lage kant; het waarom is nog niet gevonden.