2 m PA MET QQE06/40 EN PASSIEF ROOSTER CIRCUIT

Vooralsnog heb ik nog geen tijd gevonden om verder met dit ontwerp te experimenteren.

Geen voeding nodig voor stuur en schermrooster.

(This is design is not yet tested!)

IDEE

Dit is een voorlopig ontwerp van een eenvoudige 2 m lineaire versterker met een passief rooster ingangscircuit. Een vergelijkbare schakeling heb ik al eens gemaakt met een 829B buis.

Veel 2 m transceivers hebben een zendvermogen van 10 W en dat is voor de overbekende schakeling met een QQE06/40 dubbel tetrode teveel zodat het vermogen teruggeregeld moet worden. Met een passief rooster schakeling wordt het vermogen gedeeltelijk opgenomen in een weerstand dat het ingangscircuit breedbandig belast. Verder kan het overschot gebruikt worden om door dubbelfasige gelijkrichting en verdubbeling een spanning voor het schermrooster op te wekken; zie ook mijn ontwerpen met PL519 buizen. Het voordeel is dat men geen gestabiliseerde voeding nodig heeft voor het stuur en schermrooster. De buis werkt in het begin van de aansturing als een zero bias buis. Het is een lineaire versterker want de spanning op het schermrooster is evenredig met het omhullende van het stuursignaal.

Een eventueel ander anodecircuit ziet u hiernaast (»fig). Verfijningen in het ontwerp moeten eventueel nog verwerkt worden door bij voorbeeld een kathodeweerstand in het circuit op te nemen om de lineaire instelling te optimaliseren. Let erop dat het gemeenschappelijke schermrooster niet direct ontkoppeld wordt naar massa, maar via de getekende 100 W weerstand. In veel ontwerpen wordt dat foutief gedaan!

De kring van de anode is niet als lecherkring (haarpin model) uitgevoerd omdat daarmee niet veel meer zendvermogen verkregen wordt. Met gewone spoelen worden de afmetingen van de versterker beperkt.

 

Wellicht is dit ontwerpidee voor u al voldoende om zelf eens te experimenteren. Verder liggen er naar mijn overtuiging nog flink wat QQE06/40 in veel rommelbakken nutteloos en vruchteloos op een bestemming te wachten.

 

 

BUIS REACTIVEREN

Ter voorkoming van vonkoverslag in een nieuwe of lange tijd niet gebruikte buis, is het verstandig om hem voor te bereiden (te reactiveren) op zijn taak. Daar zijn diverse meningen over en oplossingen voor. Bij een QQE06/40 kan dat betrekkelijk eenvoudig. Met een gelijkspanning van 15 à 20 V heeft men voldoende om de buis 200 mA te laten trekken als (fig») alle roosters en anodes met elkaar verbonden worden. Laat de buis eerst een half uur warm worden met alléén de gloeispanning aan (6.3 V of 12.6 V). Daarna komt de "hoogspanning" van ongeveer 20 V erop en regelt men dat af op een anodestroom van 200 mA. Het mooiste is als men de beschikking heeft over een stroombegrenzer, want tijdens het reactiveren kan de stroom onverwachts toenemen, zodat een bewaking nodig blijft om die 200 mA te handhaven. Meestal laat ik het reactiveren niet langer duren dan een uur of zo. U heeft gauw genoeg in de gaten bij welke spanning een goede buis die stroom laat lopen, zodat u een indicatie heeft of een andere buis wel of niet beter is.

HOOGSPANNING

 

Een transformator voor de nodige hoogspanning is niet altijd gemakkelijk te verwerven. Een mogelijke oplossing is verdrievoudiging en gelijkrichting via een 230 ÷ 230 V scheidingtransformator zoals dat in het eerste schema getekend is.

Als u de elektrische componenten monteert op een van de kast geïsoleerd frame of chassis, dan kunt u eventueel zonder transformator. Immers de in en uitgang van de versterker zijn galvanisch van de schakeling gescheiden. Alleen de in het schema (fig») blauw gekeurde aardpunten worden dan met het geïsoleerde chassis verbonden. Vergeet niet om de vlinder condensator van de anodekring ook "zwevend" te monteren en met een geïsoleerde as door de frontplaat te voeren.