YO6PIR's PIRIANA ULIANA - PU250

Dit is een vertaling van het Roemeense artikel.

Deze lineaire versterker bouwde ik op advies en met de hulp van een vriend, radiozendamateur YO6PMX (Marcel). Hij is ook de naamgever van het apparaat. De basis van het schema heb ik van PA0FRI's website gehaald, zie Frinear150 . De sturing gaat op het eerste rooster van een passief roosterversterker met twee EL509 buizen. In deze configuratie levert de versterker een nominaal vermogen van 250 W in een 50 Ohm dummyload. Het een en ander is gedaan met een SK-M2120A van Sommerkamp met een output van 10-20W.

SCHEMA LINEAIR

PI-FILTER

Bij een buizenversterker is het belangrijk dat de uitgang uitgerust wordt met een PI-filter. Ik maakte twee spoelen loodrecht op elkaar voorzag ze voorlopig met stekkers om ermee te experimenteren. Het resultaat ziet u in de volgende configuratie:

In plaats twee buizen heb ik hun equivalente weerstand van 1.2 k genomen, berekend naar anodespanning en anodestroom. Aan de uitgang werd een antenne analysator (ANTAN) aangesloten.

Wij begonnen in het midden tussen de twee spoelen en stelden de analysator in op 7.1 MHz en sloten de stekker aan op de 40 m tap, De twee variabele condensatoren werden verdraaid tot dat de ANTAN SWR = 1.0 aanwees. Dat was bij een half ingedraaide condensator (C15).

Op dezelfde wijze deden wij dat bij de 20m-band tot na diverse taps op de spoelen er eveneens een SWR = 1 was. Dat punt werd meteen aan het contact van de bandschakelaar gesoldeerd.

Stapsgewijs gingen wij verder op de eerste spoel. Daarna werd de tweede spoel voor de 80m-band onder handen genomen tot het juiste aantal windingen gevonden werd.

Deze methode kreeg ik van een bevriende zendamateur en het bleek een even eenvoudig als effectief middel bij het bouwen van pi-filter. Dus wees niet bang om zo'n filter te maken als je niet over kant en klare componenten beschikt.

Je moet wel de beschikking hebben van een antenne analysator, want de rest is een kwestie van geduld en doorzettingsvermogen, HI!

PCB EN PLAATSING BUIZEN

 

Om de twee buizen samen met bijbehorende componenten op een behoorlijke wijze te monteren heb ik een printontwerp gemaakt.

Nog een bijzonder kenmerk van dit ontwerp, in vergelijking met andere systemen, is de spanning op het stuurrooster dat verkregen wordt door gelijkrichting en vermenigvuldiging van het stuursignaal.

 

 

 

Dit type buis kan horizontaal gemonteerd worden, zodat wij een vrij lage behuizing van slechts 10 cm hoog konden gebruiken.

Om toch enige beschadiging te voorkomen werden anodes van de buizen ondersteund.

De voeding van de lineair was een uitdaging voor mij. Ik heb twee transformatoren van Zetagi 131 versterkers gebruikt, beide met secundaire wikkelingen van 6.3 V en 300 V.

 

 

 

 

 

 

De onbelaste voedingsspanning voor de "Piriana Uliana 250" is 1250 V.

De 300 V wisselspanning van de eerste trafo werd gelijkgericht en had ik 450 V DC.

Bij de tweede trafo werd gelijkgericht en verdubbeld. Zo verkreeg ik 850 V.

Tenslotte werden beide spanningen opgeteld met 1300 V als resultaat.

 

 

 

ANODE SMOORSPOEL

Voor de anode smoorspoel gebruikte ik het lichaam van een grote draadgewonden weestand, dat over de gehele lengte voorzien werd van aaneengesloten windingen 0.3 mm draad. Het resultaat was een zelfinductie van 93.5 µH. Dat is een behoorlijke waarde voor deze toepassing.

Er werden geen resonanties in amateur-banden gevonden, zodat de spoel geschikt was.

 

 

 

De anode stoppers (suppressors) werden op de klassieke wijze gemaakt met koperzilverdraad (CuAg) van een bobine of trafo. Drie windingen van 0.5 mm draad over een 56 Ohm weerstand.

 

 

 

 

De koppellus voor het SWR systeem naar de antenne bestaat uit een FT50 ringkern (ferriet-43) en is zo dicht mogelijk bij het uitgangsysteem gemonteerd.

 

 

 

MONTAGE