FLEX-1500 met gemodificeerde YAESU FL-110  voor 5W sturing

 Click on flag 

 

FLEX-1500 met YAESU FL-110

SCHEMA FL-110 OPNIEUW GETEKEND

In de loop der jaren zijn schema's van een FL-110 een zeldzaamheid geworden en wat er op het internet te vinden is, munt niet uit aan leesbaarheid. Daarom werden zij verzameld en na een paar avonden monnikenwerk met het achterhalen van waarde en nummering der componenten, kon er een goed leesbaar ontwerp getekend worden.


 Correcties en aanvullingen zijn niet uitgesloten.

BESCHRIJVING FL-110

 

De Yaesu FL-110 is een transistor lineaire HF versterker die in 1974 op de markt gebracht werd als aanvulling op een Yaesu FT-301S/SD7 transceiver. Het apparaat is geschikt voor de 160, 80, 40, 20, 15 en 10m banden. In de praktijk doet de lineair het ook op de WARC banden maar met wat minder uitgangsvermogen. Met 10 W (15W max) uit de set levert de lineair 80–90 W bij 12–13.8 V en voor elke band wordt een low-pass filter (LPF) ingeschakeld. Er is ook een VOX voorziening aanwezig

Met 10 W (15W max) uit de set levert de lineair 80–90 W bij 12–13.8 V en voor elke band wordt een low-pass filter (LPF) ingeschakeld. Er is ook een VOX voorziening aanwezig.


 

 

MODIFICATIE VOOR FLEX-1500

Mijn FL-110 heb ik tientallen jaren geleden als reserve 2dehands aangeschaft, eenmalig op de goede werking getest en daarna niet meer ingezet. Dat veranderde toen een FLEX-1500 in mijn bezit kwam. Omdat deze SDR transceiver maar ongeveer 5 W zendvermogen levert,  leek de PA geschikt om er achter te zetten.
Het oorspronkelijke schema daarvan kan ik jammer genoeg niet meer opdiepen, zodat internet geraadpleegd moest worden. De gevonden schema's blinken niet uit in scherpte, maar het systeem aan de ingang kon nog net uitgetekend worden. Het blijkt dat de desbetreffende schakeling in mijn ongewijzigde FL-110 afrwijkt van het ''internet'' schema.

 

 

 

 

Na een tijd experimeteren, werd een geschikte verandering gevonden door de originele 33 Ohm weerstand te vervangen door een 6,8 Ohm inductievrij type.  De verkregen ouput met sturing uit een FLEX-1500 staat in de tabel. Voor de WARC segmenten zijn LPF's gebruikt van de opvolgende hogere banden. Het merkwaardige is dat de meeste output op de 12 en 10 m banden verkregen werd met het laaggoorlaatfilter (LPF) van de 15 m band

 

.
 

RELAIS VERSNELLER

Een schakeling (fig») die niet bij iedereen bekend is of waar men wellicht overheen gelezen heeft, is het versnellen van een relais door een momentele verdubbeling van de voedingsspanning. Daardoor wordt de aanspreektijd aanmerkelijk bekort. Veel relais kunnen kortstondig die hogere spanning aan. De schakeling kan ook gebruikt worden om een 24 V relais te gebruiken met een 12 V voeding, omdat bij veel relais de houdspanning behoorlijk lager is dan aanspreekspanning.

 

 

In eerste instantie zal het schema vragen oproepen, daarom is de werking na het indrukken van de druktoets of PTT schakelaar in drie opeenvolgende tekeningen weergegeven.  In de ruststand wordt de elco geladen. Men ziet dan dat door ontlading van de elco over de transistor, het relais kortstondig met ongeveer de dubbele voedingsspanning aangesproken wordt.

 


 Het systeem kan in een FL-110 toegepast worden waardoor het zend/ontvang relais iets sneller schakelt.
 

Als de LPF print omhoog geklapt wordt, ziet me op de onderste print een rood-witte draad van een opstaande pin naar het relais. De draad wordt los gemaakt en aan de relaisversneller gesoldeerd. De pin wordt volgens het schema  (fig») verbonden  met het knooppunt van elco en diode; verder wordt de schakeling aan massa gelegd. 
Resumerend, de relaisversneller is verbonden met:
1. de los gemaakte rood-wtte draad naar het relais
2. de opstaande pin
3. massa

 


Hier ziet men hoe K1 als centraal punt gebruikt wordt om de modificatie aan te brengen.
c