RELAIS VERSNELLER OM DE AANSPREEKTIJD TE VERKORTEN

 Click on flag for English

 

Een schakeling (fig») die niet bij iedereen bekend is of waar men wellicht overheen gelezen heeft, is het versnellen van een relais door een momentele verdubbeling van de voedingsspanning. Daardoor wordt de aanspreektijd aanmerkelijk bekort. Veel relais kunnen kortstondig die hogere spanning aan. De schakeling kan ook gebruikt worden om een 24 V relais te gebruiken met een 12 V voeding, omdat bij veel relais de houdspanning aanmerkelijk lager is dan aanspreekspanning. In de ruststand wordt de elco geladen.

In eerste instantie zal het schema vragen oproepen, daarom is de werking na het indrukken van de druktoets of PTT schakelaar in drie opeenvolgende tekeningen weergegeven. Men ziet dan dat door ontlading van de elco over de transistor, het relais kortstondig met ongeveer de dubbele voedingsspanning aangesproken wordt.

In veel van mijn lineaire versterkers en transceivers werd dit systeem ingebouwd om de samenwerking van PA en set te verbeteren.