MARKER GENERATOR OF CALIBRATOR

Click on flag for English

 

Veel oudere transceivers hebben alleen een lineaire mechanische schaal die geijkt kan worden met een 100 kHz oscillator. De schakeling werkt meestal met een 100 kHz kristal. De markerpunten liggen nogal ver uit elkaar en dan is het niet altijd gemakkelijk om "op frequentie" te komen. Soms ook doet het kristal het niet meer of niet meer goed. Het is dan een toer om dat nog te vinden.

Een vervanger voor een bestaande marker oscillator kan men eenvoudig en goedkoop maken met modernere middelen zoals een MC14060BCP (of equivalent type) en goedkope en beschikbare kristallen voor PC's. Het IC is een "14–stage binary ripple counter with an on–chip oscillator buffer".

Degelijke marker generators zijn niets bijzonders. Echter de hier gebruikte schakeling is zeer eenvoudig, wijkt af van het originele datablad en bestaat daarom (fig») maar uit weinig componenten. Al experimenterend bleek dat goed uit te pakken en de piepjes zijn ook op 2 m sterk genoeg. Met een 6.4 MHz kristal en de interne oscillator kan de opgewekte frequentie met hetzelfde IC gedeeld worden om ijkpunten om de 12.5, 25, 50 en 100 kHz te verkrijgen. Zie de tabel.

Met een frequentieteller aan pen 9 kan men de schakeling nauwkeurig "in de band brengen".

Bij toepassing in een oud model 2 m transceiver bleek dat een deling naar 12.5 kHz zwakkere piepjes opleverde dan deling naar 25 kHz, terwijl de 12.5 kHz punten nog zwak waarneembaar waren.

Een 12.8 MHz kristal afkomstig van een gesloopte PC deed het net zo goed in de schakeling. Voor een 25 kHz raster moest het signaal afgenomen worden van pen 13 (Q9).

Meer gelijkmatige pulsen verkrijgt men met een extra versterkertrapje of pulsvormer. Dat kan een tweede IC zijn, maar ook («fig) een simpele "general purpose transistor". Ik heb verschillende types getest en allen (b.v. BC547, C945) gaven nog behoorlijke signalen in de 2 m band, om nog maar niet de spreken van de sterke pulsen in het HF gebied.

Alle schakelingen werden beproefd met een gestabiliseerde spanning van 9 V.