70 MHz LOW-PASS FILTER
Eng version click on flag 

  

 

INLEIDING

Voor het onderdrukken van ongewenste harmonischen is het aan te bevelen om een extra low-pass filter (LPF of laag-doorlaat-filter) bij een 4-meter zender te gebruiken. Dat geldt vooral voor versterkers met halfgeleiders en een breedband circuit aan de uitgang.

Op het Internet staan meerdere LP-filters voor de 4 m band. Dikwijls afgebeeld met Engelse of Amerikaanse maten. Dit artikel gaat over een dergelijk eenvoudig 5-polige laag doorlaat filter, maar met een kleinere diameter van de spoelen.

SPOELEN

 

De spoelen werden gemaakt van 1.5 mm dik "trafo" draad. Voor het wikkelen gebruik ik 12 mm koperen («fig) waterleidingbuis als spoelvorm. De inwendige maat van de spoelen blijft dicht bij 12 mm. Deze diameter is gekozen om ronde getallen voor de windingen te verkrijgen.
Nodig zijn twee spoelen met 4 windigen en één spoel met 5 windingen, aan beide kanten werden 10 mm lange draadeinden over gelaten.

 CONDENSATOR 

 

 

De toegepaste condensators hebben een capaciteit van 28.5 pF. Het zijn eigenlijk 27 pF types, maar veel in mijn voorraad waren in de buurt van 28.5 pF. Er werden vier gelijke exemplaren van 28.5 pF geselecteerd.
Tot een paar honderd Watt zijn zij goed geschikt. Voor meer vermogen kan men bij voorbeeld 57 pF 
"doorknob capacitors" of ton condensators (fig») toepassen.
De laatsten zijn prijzig en worden veel gebruikt in traps van W3DZZ multiband antennes.

 AFREGELING

 

 

 

De afregeling gaat het beste met behulp van een spectrum analysator of antenne analysator.
Bij gebrek daaraan kan men het doen zoals de afbeelding (fig») het laat zien: 
Het filter aan één kant afsluiten met 50 Ohm en aan de andere kant het signaal via een SWR meter toevoeren. Door het indrukken of uittrekken van de spoelen wordt afgeregeld op een zo laag mogelijke SWR in het midden van de band. In en uitgang daarna omwisselen en de procedure herhalen. Men gaat net zo lang door tot dat aan beide zijden een gelijk resultaat verkregen wordt.

 

 

 

1. Druk spoel L2 samen of trek het uit voor de laagste SWR op de gekozen frequentie.
2. Doe hetzelfde met spoel L1 voor de laagste SWR.
3. Verwissel zender plus SWR meter van plaats met de 50 Ohm belasting.
4. 
Druk spoel 3 samen of trek het uit voor de laagste SWR.
De afregeling van L1 en L3 kan men een paar keer herhalen om het het zo goed mogelijk gelijk te krijgen.
Bij mij is het verschil dan SWR = 1.05 en SWR = 1.06. Misschien kan het nog beter, maar ik heb de moeite niet genomen.
Daana kan men eventueel L2 nog bijstellen als de frequentie afwijkt van de oorspronkelijk gekozen waarde.

 


Filter zonder deksel.


  
Filter met deksel 
-3dBm slechter op 141 MHz.

 

Dit is het resultaat van het eenvoudige 5-polige systeem. Een betere onderdrukking verkrijgt men met een 7-polig laag doorlaat filter.

INBLIKKEN

Als men het filter in een metalen doos monteert en de afmeting daarvan is (bij mij) aan de kleine kant, dan verschuift de gekozen frequentie omhoog.  Buiten de doos moest ongeveer 500 kHz lager afgeregeld worden om ingeblikt binnen de 70 MHz band uit te komen.
    

 


c