HOOGSPANNINGSMEETKOP (EHT PROBE)

Een isolator/handgreep van een weideafrastering werd voor het inbouwen gebruikt.

Bij het maken of repareren van HV voedingen voor HF versterkers heeft men een universeelmeter nodig die meer kan meten dan de 1000 V gelijkspanning van de huidige digitale meters.

Weliswaar zijn er voor dat doel meetkoppen te verkrijgen, maar meestal gaan die tot 30 à 40 kV. Voor ons radiozendamateurs is een meting tot 5 kV in het algemeen voldoende.

Zo'n meetkop is met eenvoudige middelen zelf te maken door (fig») een flink aantal ˝ W of 1 W weerstanden samen met een trimpotmeter in serie te schakelen. Mijn 1 MΩ weerstanden waren allemaal kleiner in waarde en daarom was de potmeter ook kleiner dan 1 MΩ.

De schakeling moet in een veilige en goed isolerende behuizing ingebouwd worden. Daarvoor werd door mij het omhulsel van een handgreep met haak en veer gebruikt. Dat systeem wordt gebruikt bij weideafrastering met schrikdraad.

Voor het ijken van de zelfbouw meetkop wordt het op de ingang van een digitale 10 MΩ voltmeter of universeel meter aangesloten. Diens inwendige weestand is groot genoeg om een meting met de meetkop niet nadelig te beïnvloeden. Eerst meet men zonder meetkop een bekende spanning, bij voorbeeld de 230 V~ netspanning. Daarna meet men met meetkop en in een lager bereik dezelfde spanning. De juiste waarde gedeeld door tien (b.v. 227 V ÷ 10) regelt men daarna af met de potmeter. Dat is alles!