RESONANTIE METEN VAN ANTENNE TRAPS
For Eng version click on flag

INLEIDING


Het meten van antenne traps wordt vaak gedaan met behulp van een (grid)dipmeter, maar dat werkt alleen goed als de trap niet omsloten is door een metalen omhulsel. Daarvoor is een andere meetmethode nodig en op het Internet staan er meerdere om dat te doen.
De getoonde meetopstellingen waren na ze getest te hebben niet mijn keus
en het volgende systeem is het resultaat van meer experimenten.

 

MEETMETHODE

 
De te meten trap wordt belast met 3 kOhm (2 × 1k5 in serie).
Bij endfed antennes is de hoge "weerstand" waarmee de antenne gevoed wordt ongeveer 2450 Ohm en voor de zekerheid is hier 3 kOhm gekozen als belasting voor de trap met een
behoorlijk grote impedantie.
Voor de meting heeft men een signaalgenerator nodig, maar is dat niet aanwezig, dan kan een aanwezige transceiver als signaalgever gebruikt worden.
In het schema kan men zien hoe het gereduceerde zendsignaal van de set met behulp van een capacitieve verzwakker en een 50 Ohm kunstbelasting zorgt voor een geschikt meetsignaal.

De uitgangspanning van de trap wordt gemeten met een oscilloscoop (CRO) of meter. De laatste nadat het signaal met de getoonde schakeling gelijkgericht is.
Een trap is een parallelschakeling met een hoge impedantie, dus voor resonantie moet er een minimaal signaal op een scoop of meter gevonden worden.

TRAP CORRECT AANSLUITEN

Bij een trap met een metalen buis is de omhulling de parallel capaciteit van het systeem. Één kant van de buis is met een uiteinde van de spoel verbonden. De andere kant is een open uiteinde
dat qua werking hetzelfde is als een antennestub. Dit is de juiste ingang om het stuursignaal te injecteren.


Plaats in de antenne een trap zodanig dat het open uiteinde naar het voedingspunt wijst.