PA0FRI ANTENNE EEN VARIANT VAN G5RV, ZS6BKW

 Click on PA0FRI Antenna

 28 dec 2014  OK1UFC heeft het idee getest.

Dit artikel is nog in bewerking!

 

INLEIDING 

Sinds ongeveer 1970 adviseer ik collega zendamateurs om eens met het afgebeelde («fig) antenne systeem aan de gang te gaan als het aanpassen van hun  antenne problemen geeft.  Sommige Tjechische zendamateurs noemen het inmiddels een PA0FRI antenne. Bij experimenten met onder ander FD3 en FD4 types, was het mij opgevallen dat er een "Windom" punt is op een lengte van ongeveer 27 m. Als men uitgaat van de opgegeven maten: dipoolhelft + feederlengte = 26 à 27 m, dan is de impedantie aan het begin van de openlijn zodanig dat de meeste antenne tuners geen probleem hebben met aanpassen. Dat geldt ook voor de huidige ingebouwde antenne tuners. Destijds gebruikte ik mijn Fri-match om de antenne in het gareel te krijgen.

Het antenne systeem is ontstaan door steeds maar weer omlaag halen, met griddipper meten, SWR vaststellen, knippen of verlengen en dan weer oprichten. Van PC gestuurde antenne simulatie programma's was toen nog geen sprake!

ZS6BKW & G5RV

ZS6BKW heeft met zo'n programma zijn antenne gemodelleerd uitgaande van de bekende G5RV antenne. U ziet dat ook hier L1 + L2 in de grootorde liggen van 26 à 27 m. Als de antenne direct of met een coax balun gevoed wordt, dan is op 80 m alles te lang zodat de SWR een ongunstge waarde heeft. Dat kan verholpen worden door capaciteiten op te nemen in de voedingslijn. Wordt dat gedaan tussen het begin van lintlijn en coaxkabel, dan is de verkorting voor 80 m het grootst en heeft het niet zoveel invloed op de allerhoogste banden. Zo'n verkortings condensator heb ik ook al eens aangebracht in een FD4 systeem. Toen ik onlangs op het Internet aan het surfen was, bleek dat W5DXP ook condensators in de voedingslijn opneemt, zie: http://w5dxp.com/ZS6BKW75.htm

Om de waarde van de condensator vast te stellen, maakt men één poot van de voedingslijn los en wordt («fig) een ongeveer 470 pF variabele condensator er tussen geplaatst. Met de zender in de 80 m band regelt men af op laagste SWR. Meestal gaat de SWR op de  40 m band ook omlaag. Naar believen kan men afregelen op een SWR compromis tussen beide banden. De condensator kan men daarna vervangen door een vast type van dezelfde waarde. Men denkt dat stromen in beide geleiders van de openlijn niet gelijk zullen zijn, maar het verschil is minimaal. Beter echter is om de waarde van de gevonden condensator te verdubbelen en in elke lijn één exemplaar te monteren.

Het zal duidelijk zijn dat het invoegen van condensators ook bij G5RV en ZS6BKW de moeite waard kan zijn. De lintlijn (fig») van mijn huidige antenne loopt in de shack door en  L1 + L2 = 28.30 m. Door condensators is op 80 m de SWR = 1 en op 40 m is dat ook beter geworden. Met een YAESU FC-757AT tuner kan op alle banden van 10 t/m 80 afgeregeld worden op SWR < 1.2. Bij de 30 m band lukt het niet of gaat het heel moeilijk.

PA0FRI ANTENNE 10 - 80 m

Bij het experimenteren bleek dat de test antenne (met geïsoleerd draad) het beste resultaat gaf met twee 400 pF condensators.  Eigenlijk moest dat 424 pF zijn, maar die waarde was hier (nog) niet als geschikte condensator voor HF output in voorraad. Voorlopig is de lengte van de dipool 2 × 14.80 m en de 450 Ohm lintlijn is 12.0 m. Er moet nog verder geëxperimenteerd worden of alle gevonden waarden optimaal zijn. 

Beschouw gepubliceerde antenne ontwerpen in het algemeen als advies en experimenteer zo nodig om ter plaatse een beter resultaat te behalen. In feite zijn er veel factoren die invloed hebben op het eindprodukt: hoe hoog is de antenne, wel of niet inverted V, welke ondergrond, hoe is de bebouwing of is het in het vrije veld. Is het antennedraad van blank koper of voorzien van isolatie. Bij dat laatste moet u rekening houden mat een verkortingsfactor van ongeveer  V = 0.90. Bij vele publicaties van onder andere G5RV en ZS6BKW wordt daar over gezwegen. Ook nog het volgende: wat bij mij goed werkt hoeft nog niet bij een ander hetzelfde resultaat op te leveren. 

 

 

 

Uit deze grafieken blijkt inderdaad dat 400 pF niet de juiste waarde is om de SWR binnen onze 80 m band te verbeteren. Het resonantiepunt kan door veranderen van ongeveer 4 MHz verschoven worden naar bij voorbeeld 3.650 MHz. Overigens is het nog beter om het antennesysteem met een symmetrische antenne tuner te voeden.

OK1UFC

OK1UFC heeft het idee getest met een antenne en hij schreef: "Je antenne geeft een goed resultaat op 3.576 MHz".

De belangrijkste afmetingen van zijn antenne systeem zijn:

1. Inverted V dipool 2 × 16.5 meter.
2. Voedingspunt op 10 meter hoogte.
3. Ladderlijn 12 meter, 570 Ohm.
4. De doorvoer door de muur is met twee coaxkabels van 0.5 meter. De voedingslijn wordt daarom korter gemaakt.
5. Hij gebruikt maar één condensator gemaakt van coax RG 58, lengte = 2.530 meter, capaciteit = ca 200 pF.
6. Er was geen balun nodig en getest werd met coax H155 van 3 meter en ook met een stuk van 20 meter.
 
Zijn methode van de voedingslijn naar binnen voeren met coaxkabel wordt ook door mij gedaan zie Doorvoer.