EXPERIMENTELE VERTICALE 2m DIPOOL

"HANG" DIPOOL

Er wordt geëxperimenteerd met een 2 m "hang-dipool". De bedoeling is om een lichte en simpele verticale antenne (zonder radialen) voor 2 m met een kunststof koord aan het bevestigingspunt van mijn inverted V dipool voor de HF banden op te hangen. Op mijn schoorsteen staat al een zelf gemaakte 5/8 l antenne maar het ophangpunt van de draadantenne is veel hoger vandaar deze actie. Er waren diverse opties mogelijk zoals Slim-Jim, J-antenne, Fietspomp antenne etc. maar het eenvoudigste leek het getoonde model dat voornamelijk op HF banden zijn toepassing heeft.

BESCHRIJVING

De beoogde antenne is een in het midden gevoede 2 m dipool op maat gemaakt voor 145 MHz. De ene helft van de antenne is een draad of dunne staaf en de andere helft is de buitenmantel van een coaxkabel. De afscherming van de coaxkabel werkt als straler of tegencapaciteit. Dat de lengte korter is dan de andere helft van de antenne, komt omdat de geleider dikker is en dan een grotere capaciteit ten opzichte van aarde heeft. Ook is de capaciteit van de windingen van de mantelsmoorspoel niet te verwaarlozen. Beide zorgen ervoor dat deze helft van de dipool elektrisch gezien te lang wordt en daardoor voor resonantie korter moet zijn dan uit een berekening zou blijken. Er is hier sprake van een verkortingsfactor zoals dat voor een antenne geldt, maar dan voor een systeem met dikkere antennestaven.

De antenne wordt van de coaxkabel geïsoleerd door een mantelsmoorspoel (choke balun) gemaakt van dezelfde voedingslijn. Het bleek dat met 6 aaneengesloten windingen RG58 op een standaard 32 mm PVC pijp de scheiding van antenne en coaxkabel voldoende was met de laagste SWR.

De afmetingen die in de tekening vermeld zijn, moeten beschouwd worden als voorlopige waarden want bij een definitieve mechanische constructie kan het nog anders uitpakken. Dat is afhankelijk van onder andere de wijze waarop de coaxkabel (antennehelft) ten opzichte van de smoorspoel gemonteerd wordt. Immers voor het verkrijgen van een mooie rechte lijn in het verlengde van de as van de smoorspoel kan men zo'n kabel beter niet omknikken. Een SWR van bijna 1 kan bereikt worden door te experimenteren met de lengte van de 42 cm coaxkabel.

 N5BOY heeft een artikel geschreven hoe je dit type antenne kan maken zie: http://www.qsl.net/w5ssv/index_files/RF%20dipole%20plans.pdf

 

Bij mij werd met dit experimentele model (fig») een SWR van bijna 1 bereikt.