HOME MADE 2m/70cm DUPLEXERS (DIPLEXERS)

Wisselfilters voor 2 m en 70 cm.

INLEIDING

Het is er nog niet van gekomen om hier zelf een duplexer voor 2 m en 70 cm te maken. Er is alvast een overzicht gemaakt over hetgeen op internet gevonden werd. Eigenlijk is het begrip duplexer fout en zouden wij moeten spreken over diplexer, maar het eerste woord is bij ons "hams" stevig ingeburgerd. Als ik mij goed herinner is "wisselfilter" het correcte Nederlandse woord voor het systeem, maar scheidingsfilter geeft de taak beter weer denk ik.

Veel van bovenstaande filters zijn hoogstwaarschijnlijk gemodelleerd voor bandsegmenten die groter of afwijkend zijn dan de in ons land toegestane frequenties.

Onze 2 m band eindigt bij 146 MHz en de 70 cm band begint bij 430 MHz. Het midden ligt op (146 + 430) ÷ 2 = 288 MHz. Uitgaande van deze gemiddelde frequentie en op een ouderwetse manier uitgerekend, kom ik dan op het eenvoudigste wisselfilter («fig) hiernaast met toevallig standaard waarden voor de capaciteiten. Een goed ontworpen duplexer met nog meer polen zou er volgens de grafiek (fig») kunnen uitzien.

PAØSAB (SK)

Het ontwerp van wijlen PAØSAB heeft in Electron gestaan en is onder andere gemaakt door PE2BVH. Hij heeft van de bouw en afregeling een duidelijk artikel gepubliceerd op:http://pi4oss.ham-radio.ch/zelfbouw/Een%20duplexer%20voor%202m%20en%2070%20cm.pdf

 

Wordt vervolgd?