EEN STILLE AFSTEMHULP

(QUIET-TUNING FOR 100W TRANSCEIVERS in RSGB's RadCom april 1995)

Dit ontwerp zorgt ervoor dat men u vrijwel niet hoort als een antennesysteem met een antennetuner (ATU) aan een 100 W zender wordt aangepast. Het vermogen wordt naar een geschikte dummy load geleid en een klein gedeelte ter grootte van een tiental mW zijn genoeg om een SWR brugschakeling te sturen.

Voor de werking van de schakeling is de waarde van de inductievrije dummy load niet belangrijk. De spanning over deze weerstand wordt via een capacitieve spanningsdeler bestaande uit C1, C2 en C3 naar de brugschakeling gevoerd. De brugschakeling bestaat uit C2, C3, een 50Ω weerstand en de antenne "weerstand" (load) van de uitgangsplug B.

Als deze onbekende impedantie afwijkt van 50 Ω, dan ontstaat er spanningsverschil tussen A en B. Dat wordt gelijkgericht door een spannings-verdubbeling-schakeling met twee germanium of schottky diodes. Om die schakeling symmetrisch te belasten zijn twee weerstanden van 4.7 kΩ gebruikt. De inwendige weerstand van de meter is te verwaarlozen ten opzichte van die weerstanden.

Een silicium diode over de meter zorgt ervoor dat er een logaritmische schaalverdeling ontstaat. Daarmee kan een regelbare weerstand in serie met de meter vervallen. Heeft u liever een gevoeliger systeem, laat dan de diode weg en plaats een potentiometer in serie.

Blik de schakeling in volgens de stippellijn, dat bevordert de nauwkeurigheid van de meting. Monteer de componenten zoveel mogelijk aan of dichtbij uitgangsplug B.

Gebruik coaxkabel voor de leidingen naar de dubbelpolige schakelaar.

Een militair apparaat met stille afstemmer dat zeer geschikt is voor een zelfbouwproject is een ME-165/G.